Biznesplan

Posted on 3 czerwca 2015 |
Biznesplan

Biznesplan to jeden z najważniejszych dokumentów w działalności gospodarczej. Jest niezbędny do otrzymania dofinansowań czy kredytów.
Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą tworzymy nasz pierwszy biznesplan. Jest to najważniejszy dokument stanowiący podstawę do dalszych działań. To właśnie w nim umieszczamy całą esencję przyszłej firmy. Biznesplan zawsze tworzymy na określony okres czasu, dlatego też jest to dokument tworzony co pewien okres czasu niezależnie od stażu firmy. Każdy biznesplan powinien zawierać kilka podstawowych elementów. Pierwszym z najważniejszych elementów, jakie zawiera biznesplan jest analiza mocnych i słabych stron działalności. To właśnie w tym miejscu określamy w czym jesteśmy lepsi od naszej konkurencji oraz co należy poprawić w pierwszej kolejności i w czym konkurencja jest lepsza od nas. Kolejnym ważnym elementem biznesplanu jest określenie celów działania. Cele mogą być krótkookresowe, średniookresowe lub długookresowe. Ze względu na różny okres realizacji celów tworzymy różne biznesplany. Innym ważnym elementem są szansy i zagrożenia. Na tej podstawie czasami jesteśmy w stanie podjąć decyzję o stopniowym wycofaniu z rynku na skutek nowych bardzo ważnych zagrożeń. W dokumencie muszą się także znaleźć źródła finansowania oraz harmonogramy realizacji wcześniej zaznaczonych celów. Ponieważ rynek przechodzi ciągłe zmiany, bardzo ważną rzeczą jest bieżąca obserwacja konkurencji, jest to także jeden z ważniejszych elementów jakie powinien zawierać każdy biznesplan.
Dobrze sporządzony biznesplan pomaga nie tylko lepiej zarządzać przedsiębiorstwem ale także znacznie ułatwia zdobycie dodatkowych środków na prowadzenie działalności.

Finanse firmowe

Posted on 3 czerwca 2015 |
Finanse firmowe.

Każda firma posiada pulę pieniędzy, którymi dysponuje. Są to tak zwane finanse firmowe.

Do finansów firmowych zaliczamy wszelkie pieniądze, którymi dysponuje firma. Zalicza się do nich między innymi przychody firmy, jej rozchody. Płynność finansowa jest dla firm bardzo istotna sprawą. Gdy dany przedsiębiorca zatraca płynność finansową jego firma zaczyna chylić się ku upadkowi. O finanse i ich dobrą kondycję w firmie trzeba należycie dbać. Pomocne są tu osoby zatrudnione w części ekonomicznej. Dobry księgowy jest w stanie zdziałać cuda. Prowadząc rozliczenia i comiesięczne raporty potrafi w porę wyłapać najmniejsze sygnały nadchodzącego kryzysu i dba o nasze pieniądze.. Dzięki niemu niejednokrotnie przedsiębiorcy unikają płacenia dużych kar pieniężnych za niedociągnięcia czy spóźnienia w opłatach. Czasem zdarza się, że chcąc rozwijać dalej swój biznes można starać się o pieniądze ze środków Unijnych właśnie na ten cel. Dotacje wzbogacają nasze finanse firmowe i można się dalej realizować. Do dalszego rozwoju firmy można również zaciągną kredyt bankowy, lub linię kredytową. Musimy jednak w takiej sytuacji rozważyć wszelkie za i przeciw. Kredyt bankowy może być sporym obciążeniem dla finansów firmowych. Łatwo można się przeliczyć a wtedy szybko popłynąć na dno. Dobry księgowy powinien być w stanie hipotetycznie obliczyć jak wielkim ryzykiem będzie dla danego przedsiębiorcy wzięcie kredytu. Jedno jest pewne. Żadna nawet najmniejsza firma nie może sobie pozwolić na brak płynności finansowej a o finanse firmowe trzeba dbać przynajmniej tak samo jak o swoje własne finanse.

Mikroekonomia

Posted on 3 czerwca 2015 |
Mikroekonomia

Ekonomię dzielimy na dwa działy ogólne, i właśnie jednym z tych działów jest mikroekonomia.
Mikroekonomia to część ekonomii, która zajmuje się bardziej szczegółowymi pojęciami dotyczącymi gospodarki i podziału zasobów. Przede wszystkim mikroekonomia zajmuje się poszczególnymi rynkami. Jednym z takich rynków jest na przykład rynek bananów. Mikroekonomia bada import bananów a także ich eksport w krajach, w których one rosną. Oczywiście mikroekonomia to nie tylko poszczególne rynki danego produktu. Mogą to być też całe sektory jak na przykład rynek owocowy. Oczywiście poszczególne rynki i ich segmenty to nie jest jedyny przedmiot badań mikroekonomii. Jak wiadomo w każdej gospodarce najmniejszą komórką jaką można badać i zarazem najważniejszą ponieważ właśnie na tych komórkach gównie utrzymuje się cała gospodarka, jest gospodarstwo domowe. I tutaj właśnie najważniejszym przedmiotem jest badanie zachowań tych gospodarstw domowych. Co idzie za gospodarstwami domowymi ponieważ ich główne dochody pochodzą z pracy na etat lub zlecenie kolejnym najważniejszym obiektem badanym przez mikro ekonomistów są przedsiębiorstwa. I tutaj nie tylko zachowania poszczególnych przedsiębiorstw są badane ale ich zależności, ponieważ w znakomitej większości przypadków jedna firma nie ma prawa bytu bez innych tak jak piekarz nie może istnieć bez młynarza a młynarz bez rolnika, który będzie mu dostarczał ziarno niezbędne do wytworzenie mąki. Bardzo szerokim i ciekawym obiektem badań w poszczególnych firmach jak i całych sektorach są koszta.

Jak zacząć grać na giełdzie

Posted on 2 czerwca 2015 |
Jak zacząć grać na giełdzie.

Giełda to miejsce spotkania wielu inwestorów i firm, którzy pragną kupować i sprzedawać różnego rodzaju papiery wartościowe. Jest to także miejsce gdzie można stosunkowo szybko się wzbogacić a także stracić.
Aby zacząć grać na giełdzie nie trzeba wykonywać zbyt skomplikowanych operacji. Pierwszą czynnością jaką należy podjąć w tym kierunku jest założenie rachunku brokerskiego. Dzisiaj prawie każdy bank ma taki rachunek w swojej ofercie, jednakże nie wszystkie banki mają takie same prowizje i opłaty. Przy wyborze najlepszej oferty warto dokładnie przeanalizować co mają do zaoferowania banki, czasami opłaty są ponad dwa razy mniejsze. Kiedy już mamy rachunek brokerski należy wpłacić na niego pewną ilość pieniędzy i już można zacząć grać. Spółek akcyjnych notowanych na giełdzie papierów wartościowych jest bardzo dużo, również inwestycje w takie spółki równają się z różnym stopniem ryzyka. Oczywiście czym większe ryzyko straty tym większego zysku możemy oczekiwać. Najbezpieczniejsze są największe spółki, jeśli nie lubimy przesadnego ryzyka najlepiej inwestować w spółki WIG20. Wśród tych spółek wahania cen akcji zazwyczaj nie przekraczają dwudziestu procent a dodatkowo praktycznie wszystkie z nich wypłacają dywidendę swoim akcjonariuszom tak więc nie trzeba praktycznie w ogóle grać żeby nieznacznie się wzbogacić. Warto jednak pamiętać że dywidendy są zazwyczaj na poziomie dwóch procent. Podstawową operacją jest złożenie zlecenia sprzedaży lub zakupu. Najważniejsze parametry o jakich należy pamiętać to tryb sprzedaży lub zakupu oraz data. Możemy sprzedawać akcje po osiągnięciu ceny minimalnej ale do pewnej daty lub po cenie bieżącej, wówczas zlecenie jest realizowane praktycznie natychmiastowo o ile jesteśmy w trakcie sesji.

Akcje i fundusze inwestycyjne

Posted on 2 czerwca 2015 |
Akcje i fundusze inwestycyjne.

Kiedy mamy pewne oszczędności i chcielibyśmy je w jakiś sposób zainwestować szukamy bezpiecznego miejsca, jak się okazuje najbezpieczniejsze są lokaty bankowe jednak w dzisiejszych czasach osiągają szczyt dna. Gdzie więc zainwestować pieniądze?
Jedną z bezpieczniejszych inwestycji są fundusze inwestycyjne. Nie potrzeba tutaj zbyt dużej znajomości finansów i rynków. Mamy kilka rodzajów funduszy inwestycyjnych, od tych pieniężnych na których praktycznie nie da się stracić do ty akcyjnych na których można zyskać najwięcej. Fundusze inwestycyjne jak i wszystkie inne formy inwestycji mają swoje wady i zalety. Największą wadą funduszy inwestycyjnych są wysokie prowizje, sprawiają one że aby zyskać należy zamrozić pieniądze na stosunkowo długi okres czasu. Ponadto ktoś kto zajmuje się inwestowaniem pieniędzy klientów funduszy inwestycyjnych także musi być całkiem nieźle opłacany toteż dodatkowe koszta pomniejszają zyski klientów. Warto samemu nabyć podstawową wiedzę na temat inwestowania i zająć się osobiście rozmnażaniem swoich oszczędności. Nie należy zaczynać od skomplikowanych systemów niosących za sobą jednocześnie duże ryzyko a o tych stosunkowo nisko ryzykownych. Jednym z takich sposobów, wykorzystywanych także przez fundusze inwestycyjne jest gra na giełdzie. Można grać na wiele sposobów bardziej i mniej ryzykownych. Najbardziej ryzykowne są spółki świeże wchodzące na rynek, takie spółki jednocześnie dają bardzo duże szanse osiągnięcia nawet kilkuset procentowych zysków. Dobrą zasadą podczas inwestowania jest dywersyfikacja portfela, polega ona na podziale inwestycji na różne instrumenty, bardziej i mniej ryzykowne w zależności od preferencji inwestora.

Copyright © 2015 O pracy i biznesie All rights reserved.

detektyw warszawa | wypożyczalnia krzeseł www.karina.waw.pl/category-338-WYPOŻYCZALNIA